បន្ទប់គ្រែ ​២

នៅសល់1បន្ទប់

ព័ត៍មានលម្អិតអំពីបន្ត

ចំនួនសមាជិក 2
ទំហំបន្ទប់៖24 ម៉ែត្រការ៉
ទំហំគ្រែ(S) L
ប្រភេទបន្ទប់ ខ្នាតធំ

លក្ខខណ្ឌបន្ទប់

អាចគេងចំនួន ២នាក់ ទៅ​ ៤នាក់ មានទំហំ 5m មានអនាម័យ មានបន្ទប់ទឹក១ មានគ្រឿងប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងមានដាក់កង្ហារ ទូរទស្សន៍​ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ជាបន្ទប់អាច ស្តាប់​សំឡេង​ខ្យល់​បរិសុទ្ធ អាចមើលទេសភាពបានថែមទៀតផង