បន្ទប់គ្រែ ១

នៅសល់5បន្ទប់

ព័ត៍មានលម្អិតអំពីបន្ត

ចំនួនសមាជិក 8
ទំហំបន្ទប់៖8 ម៉ែត្រការ៉
ទំហំគ្រែ(S) L
ប្រភេទបន្ទប់ គ្រែ១

លក្ខខណ្ឌបន្ទប់

អាចគេងចំនួន ១នាក់ ទៅ​ ២នាក់ មានទំហំ 4m មានបន្ទប់ទឹក១ ទូរទស្សន៍​ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ជាបន្ទប់អាច ស្តាប់​សំឡេង​ខ្យល់​បរិសុទ្ធ អាចមើលទេសភាពបានថែមទៀតផង