បន្ទប់គ្រែ ១ធំ

នៅសល់7បន្ទប់

ព័ត៍មានលម្អិតអំពីបន្ត

ចំនួនសមាជិក 7
ទំហំបន្ទប់៖4x8 ម៉ែត្រការ៉
ទំហំគ្រែ(S) L
ប្រភេទបន្ទប់ មានបន្ទប់គ្រែ១ និងបន្ទប់គ្រែ២

លក្ខខណ្ឌបន្ទប់

បន្ទប់គេងបានរៀបចំមានផាសុខភាព បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ គ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ទឹកក្តៅ-ទឹកត្រជាក់ និងមានសេវាអុិនធើណេតប្រើប្រាស់