ផ្ទះសំណាក់លោកតាធុដុង្គ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ក្រុងកំពត ស្រែអំបិល ទេសភាពស្រស់ស្អាតនិងស្រស់ស្រាយបែបស្រុកស្រែ មានកន្លែងសម្រាប់ជុបលៀងដ៏ស្រស់ស្រាយពេលរាត្រី ដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់បងប្អូនមកស្នាក់នៅ

ប្រភេទបន្ទប់

 • តម្លៃ១៥ដុល្លារ

  បន្ទប់គ្រែ ១

  អាចគេងចំនួន ១នាក់ ទៅ​ ២នាក់ មានទំហំ 4mx4m មានបន្ទប់ទឹក១ ទូរទស្សន៍​ ម៉ា…

 • តម្លៃ២៥ដុល្លារ

  បន្ទប់គ្រែ ២

  អាចគេងចំនួន ២នាក់ ទៅ​ ៤នាក់ មានទំហំ 5mx5m មានបន្ទប់ទឹក១ ទូរទស្សន៍​ ម៉ា…

 • តម្លៃ25ដុល្លារ

  បន្ទប់គ្រែ ២

  អាចគេងចំនួន ២នាក់ ទៅ​ ៤នាក់ មានទំហំ 5mx5m មានបន្ទប់ទឹក១ ទូរទស្សន៍​ ម៉ា…

 • តម្លៃ15ដុល្លារ

  បន្ទប់គ្រែ ១ធំ

  អាចគេងបាន​ ១នាក់ ទៅ ៣នាក់ មានទំហំ 5mx5m មានបន្ទប់ទឹក១ ទូរទស្សន៍​ ម៉ាស៊…

 • តម្លៃ១៥ដុល្លារ

  បន្ទប់គ្រែ ១

  អាចគេងចំនួន ១នាក់ ទៅ​ ២នាក់ មានទំហំ 4m មានបន្ទប់ទឹក១ ទូរទស្សន៍​ ម៉ាស៊ី…

 • តម្លៃ២៥ដុល្លារ

  បន្ទប់គ្រែ ​២

  អាចគេងចំនួន ២នាក់ ទៅ​ ៤នាក់ មានទំហំ 5m មានបន្ទប់ទឹក១ ទូរទស្សន៍​ ម៉ាស៊ី…