នំប័ុងអាំង

អាហារសម្រន់ដ៏ពេញនិយមមួយប្រភេទដែលងាយស្រួលរកទិញ នោះគឺនំប័ុងអាំងកំពត មានសភាពស្រួយស្រឹប បន្ថែមជាមួយទឹក Sauce សាច់ផាត់ ប្រហិត ពោត និងស្លឹកខ្ទឹមជាដើម។