មូន កាហ្វេ

ពេលខ្លះស្មុគស្មាញ ចង់រកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មួយ ផឹកកាហ្វេ មើលទឹកសមុទ្រមែនទេ? តោះ! មកសាកថ្មជីវិតនៅ កាហ្វេ MOl ដែលជាហាងកាហ្វេមួយមានការរៀបចំស្អាតប្លែកភ្នែកទាំង Indoor និង Outdoor សម្បូរដោយប្លង់ថតរូបស្អាតៗ។

តម្លៃ2ដុល្លារ