ជើងភ្នំកាហ្វេ

ជើងភ្នំកាហ្វេ គឺជាហាងកាហ្វេ​ និងអាហារដ្ឋានបែបជនបទមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត ជិតល្អាងភ្នំកំពង់ត្រាច។

តម្លៃ2ដុល្លារ